Művelődési Ház és Községi Könyvtár

Cím: 2375 Tatárszentgyörgy, Rákóczi u. 19.
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefon: 29/519-020

Nyitva tartás:

Hétfõ: 12-16
Kedd: 14-18
Szerda: 12-16
Csütörtök: 12-16
Péntek: 14-18

Bábelné Krebesz Judit
könyvtáros, művelődésszervező


"Óh ne mondjátok azt, hogy a Könyv ma nem kell,
hogy a Könyvnél több az Élet és az Ember:
mert a Könyv is Élet, és él, mint az ember-
így él: emberben könyv, s a Könyvben az Ember."

(Babits Mihály)


A Művelődési Ház és Községi Könyvtár, mint az intézmény tevékenysége révén egyik feladatának tekinti, a helyi közösségi életben a kötetlen, közös művelődési lehetőségeket biztosító szolgáltatások nyújtását, beleértve az alkotó mûvelõdési közösségek, csoportok, rendszeres művelõdési formák, tanfolyamok, klubok tevékenységét, az előadássorozatokat, művelődési és szórakoztató rendezvényeket.

Másik feladatának tekinti, hogy nyilvános könyvtárként, gyûjteménye és szolgáltatásai révén minél kedvezõbb feltételeket biztosítson a használói számára. Biztosítsa a szakmai, politikai, világnézeti tájékozódást a szabadidõ hasznos eltöltését.

A Könyvtár szolgáltatásai: könyvkölcsönzés, könyvtári kölcsönzés, számítógép használat, internet használat (200Ft/óra), fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, faxolás.

Havi-, heti- és napilapok a könyvtárban: Nők Lapja, Szivárvány, Hírhozó, Story, Könyvhét, Magyar Hírlap, Game Star, Computer World, Pesti Műsor.Tatárszentgyörgyi Könyvtár Használati Szabályzata

1. Általános szabályok

-A tatárszentgyörgyi Könyvtár általános gyûjtõkörû, nyilvános közmûvelõdési könyvtár.
-A tatárszentgyörgyi Könyvtár szolgáltatásait- személyi adatainak közlése után- bárki igénybe veheti, aki a Könyvtárhasználati szabályokat magára nézve kötelezõ érvénnyel elfogadja.
-A könyvtárhasználat szabályait beiratkozáskor az olvasók rendelkezésére bocsátjuk.
-A nyitva tartás rendjérõl a könyvtár vezetõje köteles a használókat tájékoztatni.
-A könyvtár az ünnepnapokon zárva tart.

2. Beiratkozás

-A beiratkozáshoz személyi igazolvány szükséges
-A könyvtár tagja lehet, és szolgáltatásait igénybe veheti mindenki, aki állandó bejelentett lakással rendelkezik, személyazonosságát igazolja, valamint kötelezettséget vállal a könyvtár szabályainak megtartására.
-Az önálló keresettel nem rendelkezõ / tanuló, sorkatonai szolgálatot teljesítõ katona, stb. / olvasó beiratkozásához a szülõ eltartó kezességvállalása szükséges.
-A beiratkozás díjtalan, de olvasóink tetszés szerinti összegben könyvtárpártolói díjat, vagy könyveket ajánlhatnak fel az intézmény számára.

3. Könyvkölcsönzés

-A könyvek kölcsönzése könyvkártyás kölcsönzési rendszerrel történik.
-Az olvasó a könyv kölcsönzését- a könyvkártyára bélyegzett lejárati dátum mellett- aláírásával igazolja.
-A kiválasztott könyvek- a kézikönyvek kivételével- 3 hétre kikölcsönözhetõk.
-Ha a kölcsönzött mûre továbbra is szüksége van, - és idõközben a könyvet más olvasó nem kérte, nem jegyeztette elõ- a kölcsönzés határidejét kérésre további egy alkalommal, meghosszabbítjuk.
-A határidõre vissza nem hozott könyvekért az olvasó köteles késedelmi díjat fizetni.
- A kölcsönzési határidõ lejárta után felszólítást küldünk az olvasónak.
-Ha az olvasó a kölcsönzött könyvet háromszori írásbeli felszólításra sem hozza vissza, a követelés behajtására hivatalos eljárást indít a könyvtár.
-Ha az olvasó a könyvet elveszíti, vagy megrongálja, köteles ugyanannak a mûnek egy másik, kifogástalan állapotban lévõ példányát a könyvtárnak beadni.
-Ha az olvasó az elveszett vagy megrongálódott könyvet nem pótolja, a lejárattól számított 10 napon belül köteles a könyv eredeti árának kétszeresét beszerezhetetlen mû esetében az egész dokumentum másolási díját megtéríteni.
-A kölcsönzési idõ lejáratától a pótlás megtörténtéig a 3. pontban meghatározott késedelmi díjat kell fizetni.
-A folyóiratok és hírlapok elsõsorban helybennolvasásra szolgáénak, de azoknak a - friss számok kivételével- 3 napra kölcsönözzük.
-A folyóiratok, hírlapok kölcsönzése díjtalan.
-A kölcsönzés határideje nem hosszabbítható.
-A kölcsönzési szabályokat megszegõ olvasótól a könyvtár a használat jogát megvonja.
-Ha az olvasó a folyóiratot, hírlapot elveszíti, vagy megrongálja, köteles azoknak kifogástalan állapotban lévõ példányát a könyvtárnak visszahozni.
-Ha az elveszett vagy megrongálódott példányt pótolni nem tudja, az eredeti példányról készített másolás díját kell megfizetnie.
-Az olvasóteremben elhelyezett állomány- az állandó használat célját szolgáló kézikönyvek, kéziratok, lexikonok, térképek, albumok- nem kölcsönözhetõ, csak helyben használható.
-A kézikönyvek és folyóiratok régebbi évfolyamainak bekötött példányai igen indokolt esetben- péntek estétõl, hétfõ reggelig, hétköznap estétõl reggelig- törzsolvasóknak kiadhatók.
-A könyvtár állományából hiányzó mûveket- szükség esetén- könyvtárközi kölcsönzés útján biztosítjuk.
-A könyvtár másológépének igénybevételére minden könyvtárhasználó jogosult.
-Állományunk dokumentumairól: szövegoldalakról, ábrákról, térképekrõl, stb. térítés ellenében másolatot készítünk.
A szolgáltatás díja: A/4 méret 20 Ft
A/3  méret 35 Ft
-Az olvasóknak a könyvtár dokumentumait gondosan kell kezelni, óvni kell a rongálástól.
-A könyvet megrongáló és a könyvtári szabályokat megszegõ olvasótól a könyvtár a használat jogát köteles megvonni.

4.Internet és PC-használat

-A könyvtárban elhelyezett számítógépeken, Internet és egyéb számítógépes szolgáltatások díja óradíjban fizethetõ meg.
Internet: minden megkezdett óra 200.- Ft.
- Internetrõl, saját fájlokról floppyra adatok menthetõ le.
(Szoftver és teljes adatbázis letöltése tilos!)
-Nyomtatás, fax..és szkennelés költségtérítés ellenében az évente meghatározott térítési díj alapján igényelhetõ.

5.A számítógépek nem használhatóak:

-Törvénybe ütközõ cselekményekre (adatok illetéktelen használata, módosítása, megrongálása, megsemmisítése).
-Mások vallási, etnikai, politikai vagy más jellegû érzékenységét sértõ, másokat zaklató tevékenységre.
-A PC-ket csak a felügyeletet végzõ könyvtáros kapcsolhatja be, és indíthatja újra.
-A gépek programbeállításait nem változtathatják meg, nem telepíthetnek szoftver-terméket.
A fentiek be nem tartása a szolgáltatásból történõ kizárást vonja maga után.

6. Információszolgáltatás

-A könyvtár mûködésérõl, a szakterülettel kapcsolatos kérdésekrõl tájékoztatást adunk nyitvatartási idõben telefonon, e-mail-en és kérésre postai úton is.
-Tájékoztatás a könyvtár állományáról.

7. Egyéb rendelkezések

-A könyvtárhasználat során csend tartandó, biztosítva a nyugodt olvasást, tanulást, kutatást.
-A magatartásukkal a könyvtár rendjét megzavarókat , a könyvtár állományában szándékosan kárt, tevõket az intézmény kizárhatja használói körébõl.
-Ittas vagy kábítószer hatása alatt álló személy az intézményben nem tartózkodhat.
-A könyvtár területén közlemények, hirdetési anyagok, újságok csak engedéllyel terjeszthetõk.


Melléklet: A könyvtár használatához kapcsolódó fontosabb jogszabályok


Tatárszentgyörgy 2006. november 26.

Bábelné Krebesz Judit
könyvtáros, művelődésszervező

Oldalunkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért.